Tổ chức & Đoàn thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP CẦU 14 LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2023-2028

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP CẦU 14 LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2023-2028

Trong không khí vui mừng phấn khởi, đoàn viên, CNVCLĐ trên khắp cả nước đang hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất chào mừng kỷ niệm 48 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 137 năm ngày Quốc...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XX  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP CẦU 14

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XX ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP CẦU 14

Thực hiện Hướng dẫn số 372-HD/ĐUTCT ngày 05/3/2018 của Đảng ủy Tổng Công ty XDCTGT 1 – Công ty CP về tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội, Đại hội lần thứ III Đảng bộ Tổng Công ty...

LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015-2016

LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015-2016

       Được sự đồng ý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty, ngày 29/7/2016  Ban khuyến học Công ty cổ phần Cầu 14 tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2015-2016.        Tại Quyết định số 257-QĐ/TĐKT ngày...

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XX – LẦN THỨ III

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XX – LẦN THỨ III

       Thực hiện Hướng dẫn số 41-HD/ĐUTCT ngày 27/11/2015 của Đảng ủy Tổng Công ty XDCTGT 1 về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015. Sáng ngày 15/12/2015 tại Hội trường...

Tham dự hội diễn nghệ thuật quần chúng cienco1 lần thứ vii

Tham dự hội diễn nghệ thuật quần chúng cienco1 lần thứ vii

Thực hiện Công văn liên tịch số 607-LT/TGĐ-CĐ-ĐTN ngày 16/6/2014 của Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN Tổng Công ty XDCTGT 1 về việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ VII năm 2014 chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty (3/8/1964-3/8/2014)....