HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XX ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP CẦU 14

Thực hiện Hướng dẫn số 372-HD/ĐUTCT ngày 05/3/2018 của Đảng ủy Tổng Công ty XDCTGT 1 – Công ty CP về tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội, Đại hội lần thứ III Đảng bộ Tổng Công ty và Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc.

Ngày 19/4/2018, Đảng bộ Công ty CP cầu 14 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội XX (2015-2020). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiếu – Ủy viên BTV, Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty, dự hội nghị còn có các đồng chí trong BCH Đảng bộ khóa XX cùng các đồng chí cấp ủy chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thanh – Bí thư Đảng ủy, thay mặt BCH Đảng bộ đã báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ và kiểm điểm của Ban Chấp hành giai đoạn từ 4/2015-4/2018. Qua 3 năm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đã đạt được những chỉ tiêu quan trọng. Đảng bộ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên được tham gia trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của công ty để chủ động tham gia với HĐQT, Giám đốc trong việc xây dựng nghị quyết về chiến lược đầu tư, phát triển SXKD của công ty; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đôngvà các nhiệm vụ theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo toàn và phát triển vốn của công ty; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty, cổ đông và người lao động. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể vững mạnh, vận động các thành viên trong công ty thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Nhiệm vụ của Đảng bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XX còn nhiều việc cần phải lãnh đạo tập trung cao độ, đồng thời phải có sự linh hoạt trong lãnh đạo của cấp ủy cho phù hợp với sự đổi mới của doanh nghiệp. BCH Đảng bộ nhận thức được rằng cần phải phát huy được sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Hoi nghi giua nhiem ky

Số lần xem: 1 965 (lần)