Giải thưởng & thành tựu

Giải thưởng & thành tựu

– Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng danh hiệu “ Anh hùng lao động ” ngày 22/7/1998.
– Huân chương Độc Lập hạng Nhì năm 2002
– Huân chương Độc Lập hạng Ba năm 1995
– Huân chương Độc Lập hạng Nhất năm 2011
– Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1985
– Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1975 và 1984
– Huân chương Lao động hạng Ba năm 1976, 1985, 1995, 2002
– Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 1996
– Huân chương Chiến công hạng Ba năm 1995
– 03 năm được tặng cờ Thi đua của Chính phủ
– Nhiều phần thưởng của Bộ GTVT các Tỉnh, Thành trong cả nước.