Thông điệp của Chủ tịch

Thông điệp của Chủ tịch

Năm 1972, Công ty cổ phần Cầu 14 được thành lập với nhiệm vụ trọng trách sửa chữa, ứng cứu các công trình cầu, đường, đảm bảo giao thông phục vụ cho công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước. Hơn 40 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp Nhà nước bao cấp, doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, công ty cổ phần Nhà nước chi phối và đến nay là Công ty cổ phần, Công ty đã đóng góp xây dựng nhiều công trình giao thông quan trọng cho đất nước. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, với truyền thống của một tập thể anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Công ty cổ phần cầu 14 luôn phát huy những giá trị cốt lõi tốt đẹp từ tinh thần đoàn kết, vượt khó, sáng tạo của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý, kỹ sư kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, có năng lực lãnh đạo quản lý giỏi và tư duy đổi mới, cùng với đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ. Mặt khác, Công ty từng bước nâng cao năng lực tài chính, tăng cường đầu tư đồng bộ hệ thống máy, thiết bị thi công hiện đại, mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới trong thi công. Do vậy, những năm gần đây Công ty cổ phần Cầu 14 đang có những bước đi vững chắc, hướng tới sự phát triển bền vững, mục tiêu trở thành một đơn vị chuyên nghiệp có thương hiệu và là đối tác tin cậy đối với các doanh nghiệp, khách hàng trong nước và quốc tế. Với thế mạnh đó, Công ty cổ phần Cầu 14 sẵn sàng đảm nhận thi công các công trình giao thông có quy mô lớn, công nghệ hiện đại với cam kết thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng tốt, mỹ thuật đẹp, tạo ra sản phẩm có giá trị lợi ích cao cho xã hội và đem lại sự hài lòng của khách hàng. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục được tăng cường hợp tác, liên danh, liên kết với các doanh nghiệp, đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng và nhiều lĩnh vực khác với phương châm đảm bảo bình đẳng, cùng có lợi.  Chúng tôi tin tưởng rằng: Công ty cổ phần Cầu 14 cùng các doanh nghiệp, đối tác đã, đang và sẽ là những thành phần kinh tế có sự đóng góp quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 Thay mặt tập thể Công ty CP Cầu 14

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn Mạnh Tiến