Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

 1. Sản xuất hoá chất cơ bản ( trừ hoá chất Nhà nước cấm).
 2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
 3. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ ( dịch vụ vận tải hàng hoá bằng ô tô theo hợp đồng)
 4. Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa ( dịch vụ vận tải hàng hoá bằng đường thuỷ )
 5. Sửa chữa máy  móc, thiết bị ( Sửa chữa nâng cấp và chế tạo thiết bị thi công công trình)
 6. Sản xuất các cấu kiện kim loại ( sản xuất và chế tạo cấu kiện thép, bê tông phục vụ công nghiệp và dân dụng)
 7. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ ( Xây dựng các công trình giao thông cầu, đường bộ)
 8. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm ( Dịch vụ giới thiệu việc làm trong nước không bao gồm cung ứng, giới thiệu và tuyển lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)
 9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan ( thiết kế công trình cầu, đường bộ, san nền)
 11. Sản xuất sản phẩm từ plastic
 12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác ( Kinh doanh máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ thi công công trình )
 13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác ( Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp bến cảng, nhà máy, thuỷ điện, hạ tầng kỹ thuật )
 14. Xây dựng nhà các loại ( Xây dựng nhà ở )
 15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật ( Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng )
 16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu ( chi tiết : Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ thi công công trình. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).