Cầu Vĩnh Tuy

Cầu Vĩnh Tuy s14, S16

1. Chủ đầu tư  Thành Phố Hà Nội
2. Quy mô công trình Chiều dài 3000m, dầm hộp liên tục đúc trên đà giáo, L = 135m
3. Địa điểm xây dựng Thành Phố Hà Nội – Việt Nam
4. Thời gian xây dựng 2008 – 2010

 

HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Cầu Vĩnh Tuy

Cầu Vĩnh Tuy

 
Số lần xem: 3 291 (lần)