Nhà ga T2 – Nội Bài

  1. Dài                            : 800m
  2. Rộng                         : 24m
  3. Chủ đầu Tư              : Ban Quản lý dự án Nhà ga T2 – Nội Bài
  4. Địa điểm xây dựng : Thành phố Hà Nội
  5. Thời gian xây dựng : 2012-2013

HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Nhà ga T2 – Nội Bài
 
Số lần xem: 2 175 (lần)