Cầu Kim Xuyên

  1. Dài                            : 219,3m
  2. Rộng                         : 11
  3. Chủ đầu Tư              : Ban Quản lý dự án nâng cấp tỉnh lộ ADB – sở GTVT Tuyên Quang
  4. Địa điểm xây dựng : Tuyên Quang
  5. Thời gian xây dựng : 2010 – 2012

HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Cầu Kim Xuyên
 
Số lần xem: 2 332 (lần)