Cầu Tân Phong – Nam Định

 1. Đại diện chủ đầu tư  :  Ban quản lý dự án 6
 2. Quy mô công trình  : Tổng chiều dài : 683,9m; chiều rộng toàn cầu B = 12m
3. Địa điểm xây dựng  : Tỉnh Nam Định
4. Thời gian xây dựng :  Tháng 6/2015 đến Tháng 12/2015

 

HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Cầu Tân Phong – Nam Định

 
Số lần xem: 3 927 (lần)