Cầu Hạ Hòa

1. Chủ đầu tư : Tỉnh Phú Thọ
2. Quy mô công trình : Chiều dài 674,3m; dầm BTCT DUL Super T, L = 33m. móng CKN BTCT D = 1,5m, L = 43
3. Địa điểm xây dựng : Tỉnh Phú Thọ – Việt Nam
4. Thời gian xây dựng : 2007 – 2009

HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Cầu Hạ Hòa

Cầu Hạ Hòa

 
Số lần xem: 3 345 (lần)