Ký kết giao ước thi đua chào mừng đại hội ix công đoàn gtvt việt nam

Thực hiện kế hoạch số: 720/kh-đu tct ngày 26/2/2013 của đảng ủy tổng công ty xdctgt1 về việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu của ban chấp hành trung ương đảng khóa xi (nqtư6).

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty CP cầu 14 – Cienco1 năm 2013, Ban Thường vụ Công đoàn đã chủ động phối hợp với Giám đốc Công ty tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất với mục tiêu: Kỷ cương – Chất lượng – Hợp tác – An toàn và Hiệu quả phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội năm 2013 theo Nghị quyết hội nghị đã đề ra. Ngay từ đầu năm với thuận lợi hầu hết các công trình do Công ty thi công đều được đảm bảo về vốn, trong đó một số công trình quan trọng đòi hỏi yêu cầu tiến độ phải hoàn thành bàn giao trong năm.

ANH 1  - KY KET GIAO UONG THI DUA

Trước yêu cầu đó, Ban Thường vụ Công đoàn đã phối hợp với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Công ty tổ chức ký kết giao ước thi đua tại 2 công trình gồm: cầu vượt tỉnh lộ 10 (Gói thầu A2 đoạn An Sương – An Lạc) và gói thầu CP1B dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, với chỉ tiêu như sau:

1- Cầu vượt tỉnh lộ 10 (Gói thầu A2 đoạn An Sương – An Lạc) do Đội cầu 5 thi công:

– Thi công toàn bộ cọc khoan nhồi từ mố A1 đến trụ T6 xong trước ngày 20/4/2013.

– Thi công BTCT từ mố A1 đến trụ T6 xong trước ngày 5/6/2013.

– Lao lắp dầm cầu, BTCT mặt cầu xong trước ngày 10/7/2013.

– Thi công lan can, bờ bò, thảm mặt cầu xong trước ngày 15/8/2013.

– Tổng tiền thưởng đợt thi đua là 65 triệu đồng.

ANH 2  - KY KET GIAO UONG THI DUA_1

2- Gói thầu CP1B do Đội cầu 2 thi công:

– Lao lắp 3 nhịp dầm BTCT, hoàn thiện toàn bộ cầu đường bộ vượt đường sắt xong trước ngày 20/5/2013.

– Thay 3 nhịp dầm thép cầu đường sắt Đò Lèn xong trước ngày 10/4/2013.

– Tháo dỡ cầu đường sắt cũ, thanh thải bàn giao công trình xong trước ngày 31/5/2013.

Tổng tiền thưởng đợt thi đua là 55 triệu đồng.

 

ANH 3  - KY KET GIAO UONG THI DUA

 

Số lần xem: 1 708 (lần)