HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016

          Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty CP Cầu 14 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Dự chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Tuy – Bí thư Đảng ủy, Nguyễn Mạnh Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Mai Xuân Định – Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí: Trưởng ban kiểm soát, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN và trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

hoi nghi TK
Theo báo cáo trình tại Hội nghị, năm đầu tiên Công ty thực hiện chuyển đổi sang mô hình cổ phần không có vốn Nhà nước với nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi phải có sự thay đổi về tư duy đồng thời với đổi mới phương thức quản trị, điều hành và quản lý để bắt nhịp với mô hình mới. Song cũng đem lại cho Công ty nhiều cơ hội thuận lợi được tự chủ trong mọi hoạt động, giảm bớt áp lực của nhiều cấp lãnh đạo. Với truyền thống đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ, công nhân lao động; sự chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp của Hội đồng quản trị, Giám đốc, năm 2015 Công ty CP Cầu 14 đã có bước đi vững chắc thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc trên các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đời sống vật chất tinh thần của người lao động được cải thiện, mọi mặt hoạt động được duy trì có nền nếp.
* Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được là:
– Tổng giá trị sản lượng đạt 880 tỷ đồng
– Doanh thu đạt 763 tỷ đồng
– Đầu tư mới và sửa chữa thiết bị, vật tư luân chuyển 19,6 tỷ đồng
– Nộp nghĩa vụ đối với Nhà nước 90,6 tỷ đồng
– Thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng
– Ký kết 09 hợp đồng xây lắp với tổng giá trị 1.300 tỷ đồng
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế chủ yếu trong năm 2015 đó là: Một bộ phận CNVCLĐ chưa nhận thức đầy đủ mô hình quản lý mới dẫn đến chậm thay đổi trong cách nghĩ và cách làm; Công tác an toàn lao động ở một vài đơn vị chưa được coi trọng, còn để một vài vụ việc mất an toàn đáng tiếc. Công tác quản lý trong hợp đồng đối với các thầu phụ còn lúng túng.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến – Chủ tịch HĐQT ghi nhận kết quả đạt được và biểu dương sự cố gắng vượt bậc của tập thể lãnh đạo, CNVCLĐ toàn Công ty trong năm qua. Đồng chí cũng yêu cầu cần tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, quản lý, cần phải phân cấp rõ ràng để mỗi cá nhân phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý thầu phụ tất cả các khâu: tiến độ, chất lượng, an toàn; Với những thời cơ và thuận lợi, đồng chí yêu cầu Ban điều hành Công ty cần phải xây dựng kế hoạch giá trị sản lượng năm 2016 phấn đấu đạt trên 1.000 tỷ đồng, doanh thu đạt trên 90% giá trị thực hiện.

Hoi nghi TK1

Số lần xem: 2 093 (lần)