HỘI NGHỊ SƠ KẾT NHIỆM VỤ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

HỘI NGHỊ SƠ KẾT NHIỆM VỤ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016.

Ngày 4 tháng 7 năm 2016, Công ty CP Cầu 14 tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016. Dự chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Đình Tuy – Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐQT; Mai Xuân Định – Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí: Trưởng ban kiểm soát, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN và trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

IMG_5193

Báo cáo của Giám đốc Công ty tại hội nghị nêu rõ: Tình hình SXKD của Công ty trong 6 tháng đầu năm gặp rất nhiều khó khăn do nguồn vốn ngân sách trong nước và nguồn vốn ODA ngày càng giảm, các dự án đầu tư BOT đang bị kiểm soát do thiếu sự công khai minh bạch; đồng thời giá vật tư vật liệu có xu hướng tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thị trường và tiến độ thi công các dự án. Tuy vậy, dưới sự chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp của Hội đồng quản trị, Giám đốc, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đời sống vật chất tinh thần của người lao động vẫn giữ được sự ổn định, mọi mặt hoạt động được duy trì có nền nếp.

            Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được là:

            – Giá trị sản lượng đạt 319 tỷ đồng

            – Doanh thu đạt 215,6 tỷ đồng

            – Thu nhập bình quân đạt 7,0 triệu đồng/người/tháng

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế đó là: Công tác quản lý chi phí tiêu hao vật tư, ca máy, nhân công ở một vài đơn vị chưa chặt chẽ; tiến độ của một số dự án có đủ điều kiện thi công vẫn chưa được đẩy nhanh; quản lý hợp đồng đối với các nhà thầu phụ còn lúng túng; công tác sắp xếp lại tổ chức các phòng, đơn vị, tinh giảm biên chế gián tiếp chưa đạt yêu cầu.

Giám đốc Mai Xuân Định nhấn mạnh cần tập trung một số giải pháp chủ yếu sau đây:

 – Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng, chủ đầu tư để có vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ đề ra như: cầu Bạch Đằng, dự án Hạ Long – Vân Đồn, gói thầu A1 Bến Lức – Long Thành, cầu Tân An.

– Tiếp tục thúc đẩy công tác thu hồi công nợ, có biện pháp pháp lý với các khoản nợ khó đòi; khẩn trương quyết toán công trình hoàn thành và thanh toán kịp thời các hạng mục dự án đang thi công để thu hồi vốn.

– Nghiên cứu thí điểm thành lập Công ty con để phân cấp quản lý và tạo sự chủ động về thị trường việc làm.

– Phân công trong Ban Giám đốc thường xuyên bám sát dự án để kịp thời tháo gỡ khó khắn vướng mắc của đơn vị, tích cực chỉ đạo dảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn trong thi công.

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng quản trị về sắp xếp tổ chức các phòng, đơn vị, tinh giảm biên chế lao động gián tiếp và kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến – Chủ tịch HĐQT ghi nhận kết quả đạt được và sự cố gắng vượt qua khó khăn thách thức của tập thể lãnh đạo, CNVCLĐ toàn Công ty. Đồng chí cũng yêu cầu cần tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, quản lý, phân cấp rõ ràng để phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý cấp đội và nhà thầu phụ ở tất cả các khâu: tiến độ, chất lượng, an toàn lao động; Mặc dù được dự báo còn nhiều khó khăn, song Chủ tịch HĐQT cũng yêu cầu Giám đốc Công ty tăng cường lãnh đạo, quản lý điều hành phấn đấu trong 6 tháng còn lại thực hiện đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra.

IMG_5194

Số lần xem: 2 532 (lần)