HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII; Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 8/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 112-KH/ĐU ngày 27/4/2016 của Đảng uỷ Tổng Công ty XDCTGT 1 về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngày 17/6/2016, tại Hội trường Công ty CP Cầu 14, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ khối các chi bộ phòng ban và cấp ủy chi bộ các đơn vị thi công trực thuộc Đảng bộ.

Đến dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội có đồng chí Phạm Ngọc – Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị – Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Đ.c Pham Ngoc

Đại biểu lãnh đạo Công ty có đồng chí Nguyễn Đình Tuy – Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Mai Xuân Định – Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc, cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ khóa XX, BTV Công đoàn, BTV Đoàn TN Công ty.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tuy – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng lần này với mục đích giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và CNVCLĐ trong Công ty nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp của Đảng được nêu trong văn kiện Đại hội. Từ đó nâng cao nhận thức, tính thống nhất, tính sáng tạo từ ý chí đến hành động để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều phải quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

IMG_5185

Số lần xem: 2 123 (lần)