Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu của bch tw

Thực hiện kế hoạch số: 720/kh-đu tct ngày 26/2/2013 của đảng ủy tổng công ty xdctgt1 về việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu của ban chấp hành trung ương đảng khóa xi (nqtư6).

Ngày 16 tháng 3 năm 2013, Đảng ủy Công ty CP cầu 14 – Cienco1 đã triển khai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt NQTƯ6 tại Hội trường Công ty. Dự Hội nghị gồm có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIX, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú các Chi bộ khối Cơ quan, Xưởng CKXD, Đội Xe máy, Đội cầu 1 và Đội cầu 6.

            Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tuy – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Các Nghị quyết và Kết luận đã được Hội nghị Trung ương 6 khóa XI thông qua là những vấn đề quan trọng. Việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận này góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Do vậy để việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt kết quả thiết thực, Bí thư Đảng ủy đề nghị tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể, thủ trưởng các đơn vị, phòng ban và cán bộ, đảng viên các Chi bộ trực thuộc phải học tập một cách nghiêm túc, nắm vững và nhận thức đúng đắn các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương; vận dụng thực tiễn để xây dựng thành chương trình nhiệm vụ công tác năm 2013 và nhiệm kỳ của Đảng bộ.

 

ANH 1 - HOC NGHI QUYET

Trong khuôn khổ thời gian 1/2 ngày, Hội nghị đã được nghe PGS. TS Nguyễn Chí Mỳ – Báo cáo viên Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của NQTƯ6 gồm:

 

1- Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 30-10-2012)

 

ANH 2 - HOC NGHI QUYET

 

2- Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01-11-2012)

3- Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013 (Kết luận số 49-KL/TW ngày 16-10-2012)

4- Kết luận về Đề án:“Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” (Kết luận số 50-KL/TW ngày 29-10-2012)

5- Kết luận về Đề án:“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” (Kết luận số 51-KL/TW ngày 29-10-2012)

                                                                                            Văn phòng Đảng ủy

Số lần xem: 1 570 (lần)