Dỡ bỏ biển báo hạn chế tốc độ dưới 50km/h trước 30/1

VOVGT – Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các sở GTVT và các cục quản lý đường bộ phải hoàn thành dỡ bỏ các biển báo dưới 50km/giờ trước 30/1/2016.

Ngày 20/1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã yêu cầu các sở GTVT và các cục quản lý đường bộ phải hoàn thành dỡ bỏ các biển báo dưới 50km/giờ trước 30/1/2016 và hoàn thành việc rà soát, thay thế các biển báo còn lại trước 1/3/2016.

bien bao

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, các biển báo hạn chế tốc độ dưới 50km/giờ đã không phù hợp với điều kiện đường bộ và phương tiện hiện nay. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần tháo bỏ ngay các biển hạn chế tốc độ dưới 50km/giờ trên toàn hệ thống đường bộ (kể cả các đoạn tuyến đang sửa chữa), nếu cần có thể lắp đặt biển báo đi chậm hoặc biển hạn chế tốc độ lớn hơn và kết hợp cảnh báo khác.

Trong trường hợp đặc biệt về điều kiện kỹ thuật (cầu yếu, điểm đen tai nạn giao thông, đoạn đèo dốc đối với xe khách giường nằm hai tầng) chưa kịp xử lý mà phải sử dụng biển hạn chế tốc độ dưới 50km/giờ, thì phải có hồ sơ thuyết minh, giải trình gửi Tổng cục ĐBVN giải quyết.

Nguồn VOV giao thông

Số lần xem: 2 039 (lần)