Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm : Hội trường công ty CP Cầu 14 – số 144/95 Vũ Xuân Thiều – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – TP Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 
Download
 
Số lần xem: 1 313 (lần)