Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực

     Trong những năm qua, ngoài việc chú trọng đầu tư thiết bị, công nghệ, Công ty cổ phần Cầu 14 còn đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua những ưu việt trong chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, tạo môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, có cơ hội phát triển thăng tiến và có thu nhập ổn định cho người lao động. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của Công ty được đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành, có trình độ và năng lực quản lý giỏi; Lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo chuyên nghiệp, trong số đó nhiều thợ bậc cao, trưởng thành qua nhiều dự án lớn nên đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hiện đại.

– Tổng số cán bộ, công nhân viên : 456 người
Trong đó: + Cán bộ lãnh đạo, quản lý : 25 người
+ Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ   : 58 người
+ Công nhân kỹ thuật                       : 373 người (Trong đó có 81 công nhân thợ bậc 6 và bậc 7)Nhan luc